Available courses

Expresión Oral y Escrita I

 • Teacher: Luis Ricardo Pérez Aguilar

Marco Legal

 • Teacher: Luis Ricardo Pérez Aguilar

Introducción a la Contabilidad

 • Teacher: Luis Ricardo Pérez Aguilar

Introducción a la Administración

 • Teacher: Luis Ricardo Pérez Aguilar

Introducción a las Matemáticas

 • Teacher: Luis Ricardo Pérez Aguilar

Inglés 7

 • Teacher: Luis Ricardo Pérez Aguilar

Ingles 4

 • Teacher: Luis Ricardo Pérez Aguilar

Inglés 1

 • Teacher: Luis Ricardo Pérez Aguilar

Fundamentos de Química

 • Teacher: Luis Ricardo Pérez Aguilar

Fundamentos de Física

 • Teacher: Luis Ricardo Pérez Aguilar

Funciones Matemáticas

 • Teacher: Luis Ricardo Pérez Aguilar

Ética Profesional

 • Teacher: Luis Ricardo Pérez Aguilar